top of page
A8C88783-60EA-4B06-BF26-0D9A57416247.jpg

Aplinkosauga

UAB "Abrakadrabra dirbtuvės" būdama socialiai atsakinga įmonė vykdo veiklą laikydamasi įsipareigojimų aplinkai – efektyviai naudoja energetinius ir gamtos išteklius, ieško sprendimų, leidžiančių sumažinti savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai.

  • Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas

Patalpoms, kurias šiuo metu  UAB "Abrakadrabra dirbtuvės" nuomojasi yra tiekiama elektra, pagaminta iš atsinaujinančių energetinių išteklių.

  • Poveikio aplinkai atsakomybė


Įsigydama prekes, įmonė renkasi mažiausią poveikį aplinkai darančius produktus vietiniu ir pasauliniu mastu. Atsižvelgiama į išteklių gamybos ir transportavimo tvarumą, energijos bei žaliavų sąnaudas ir atliekų susidarymą viso eksploatavimo ciklo metu bei perdirbtų medžiagų dalį sudėtyje. Įsigyjame gaminius ir paslaugas, kurios atitinka aplinkos apsaugos standartus.


  • Atliekų tvarkymas

 UAB "Abrakadrabra dirbtuvės" didelį dėmesį skiria atliekų tvarkymui ir siekia mažinti veiklos metu susidarančių atliekų kiekį, ieško inovatyvių ir aplinkai draugiškų atliekų tvarkymo sprendimų, įskaitant ir atliekų susidarymo prevenciją. Atliekos tvarkomos LR teisės aktų nustatyta tvarka. Komunalinės atliekos tvarkomos per savivaldybių organizuojamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Gamyboje susidariusios atliekos rūšiuojamos, pavojingos atliekos laikomos iki 6 mėn., nepavojingos – iki 12 mėn., atliekos perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams pagal rašytines sutartis.  • El. laiškus papildome raginimais tausoti gamtą ir atsisakyti popierinių dokumentų.

  • Darbuotojai raginami, kai tik galima, spausdinti tekstus ant abiejų popieriaus lapų.

  • Darbuotojai skatinami į darbą vykti dviračiais.

APLINKOSAUGA: About
bottom of page